Inventive Mobile Technology


Genom att använda Inventives webbsidor har du godkänt nedanstående villkor. Om du inte accepterar nedanstående villkor, får du inte använda webbplatsen.
Innehållet på Inventives webbsidor är upphovsrättsligt skyddat av © Inventive Business Technology 2004. Rättighet som inte uttryckligen räknas upp nedan är förbehållen Inventive. Reproduktion, överföring, distribution eller lagring av del av eller hela innehållet i någon form utan ett tidigare skriftligt medgivande av Inventive är förbjudet om inte nedanstående villkor iakttas. Inventive tillåter att du besöker Inventives webbsidor via din dator eller skriver ut kopior av utdrag från dessa sidor enbart för ditt eget personliga bruk och inte för spridning om inte detta godkänts skriftligen av Inventive. Tillgång till enskilda dokument på Inventives webbplats kan vara föremål för ytterligare villkor som anges i dessa enskilda dokument.
Användandet av denna webbplats och dess innehåll är tillåtet i privat, icke-kommersiellt syfte. Pressmeddelanden och andra dokument som klassificerats som offentliga kan användas för offentlig kommunikation förutsatt att källan för informationen nämns.
Denna webbplats och dess innehåll tillhandahålls som en tjänst för dig. Innehållet på Inventives webbsidor tillhandahålls i befintligt skick och såsom de mottages. Inventive garanterar inte att anslutningen till dess webbsidor är avbrottsfri eller att webbsidorna är felfria. Inventive förbehåller sig rätten att när som helst revidera webbsidorna eller ta bort tillgången till dem. INGEN GARANTI AV NÅGOT SLAG LÄMNAS AVSEENDE VARE SIG TILLGÄNGLIGHET, EXAKTHET, TILLFÖRLITLIGHET ELLER INNEHÅLL PÅ DESSA SIDOR, VARE SIG UTTRYCKLIG ELLER UNDERFÖRSTÅDD, AVSEENDE T.EX ÄGANDERÄTT, FRÅNVARO AV INTRÅNG I ANNANS RÄTTIGHET ELLER KOMMERSIELL ANVÄNDBARHET FÖR ETT ALLMÄNT ELLER SÄRSKILT ÄNDAMÅL. INVENTIVE FRISKRIVER SIG FRÅN ANSVAR FÖR ALLA DIREKTA ELLER INDIREKTA FÖRLUSTER OCH FÖLJDSKADOR SÅSOM T.EX. FÖRLORAD VINST ELLER FÖRLUST P.G.A AVBROTT I AFFÄRSVERKSAMHET SOM ORSAKATS AV ANVÄNDNING AV ELLER SVÅRIGHETER ELLER OMÖJLIGHET ATT ANVÄNDA DENNA TJÄNST, ÄVEN OM INVENTIVE HAR MOTTAGIT INFORMATION OM ATT SÅDANA FÖRLUSTER ELLER SKADOR ÄR SANNOLIKA. LAGARNA I VISSA LÄNDER TILLÅTER INTE ATT AV VISSA GARANTIER UTELÄMNAS ELLER ATT VISSA ANSVARSBEGRÄNSNINGAR GÖRS, VARFÖR DE OVAN NÄMNDA ANSVARSBEGRÄNSNINGARNA KANSKE INTE GÄLLER DIG. INVENTIVES ANSVAR SKALL I SÅDANA FALL VARA BEGRÄNSAT I STÖRSTA MÖJLIGA MÅN TILL VAD TILLÄMPLIG LAG MEDGER.
För att förenkla din åtkomst kan Inventive inkludera länkar till andra webbplatser på Internet som ägs och drivs av tredje man. Vid länkning till en sådan tredje mans webbplats, skall du kontrollera och godkänna de användningsregler som gäller för den webbplatsen innan du börjar använda den. Du förklarar dig härigenom också införstådd med att Inventive inte har någon kontroll över innehållet på sådana webbplatser och att Inventive inte kan ta något ansvar för material som skapats eller publicerats på sådana webbplatser. Vidare betyder inte en länk till en sådan webbplats att Inventive stödjer webbplatsen eller de produkter eller tjänster som utbjuds på webbplatsen.
Din tillgång till denna webbplats innebär inte att Inventive upplåter en licens eller på annat sätt medger några rättigheter att använda märken som visas på webbplatsen, om du inte först skaffat dig ett skriftligt godkännande från Inventive eller tredje man som innehar rättigheterna i fråga.
Copyright © Inventive Business Technology 2004. Alla rättigheter förbehållna.

SvenskaEnglish
  Hem

Kontakt


 
Pocket Panic! - The best mobile games in the world!
HomeContactTerms Copyright 1998-2004 Inventive Mobile Technology

Behöver du webbstrategi? Gå till Daytona.